Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

Languages

bu bölümde

Alkolün azı karar, çoğu zarar mı? Alkolün sınırları...

Alkol yaygın olarak kullanılan bir maddedir. Ancak bazı kişiler alkolü fazla miktarda kullanabilir. Belirli bir düzeyin üstünde alkol kullanan kişilerde alkole bağlı bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Buna yüksek riskli alkol kullanımı diyoruz.

Bir bardak şarap 10-12 gr, sert içki 28 gr etanol içerir. Bir bardak içki kan alkol düzeyini 15-20 mg/dl artırır.

Alkol kullanımının miktarını belirtmek için standart içki tanımını kullanıyoruz. Çeşitli içki türleri için standart içki miktarları aşağıda gösterilmiştir.

Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi, bir küçük kutu biranın içerdiği alkol miktarı, bir tek rakı, cin ya da viskiye ve bir kadeh şaraba eşittir. Bunların tümü “bir standart içki” olarak adlandırılmaktadır. Bir standart içkide 8-13 gram (ortalama 10 gram) alkol vardır.

Yukarıda da belirtildiği gibi, belirli miktarların üzerinde alkol kullanıldığı takdirde, kişi alkolün yarattığı bedensel ve ruhsal zararları yaşamaya başlayacaktır. Bu noktada alkolün hangi miktardan daha fazla kullanılmaması gerektiği sorusunun yanıtını bilmek gerekir.

Bir standart içki = Bir tek rakı, viski, cin, vb. = Bir kadeh şarap = Bir küçük kutu bira

Sınır erkekler için haftada 21 standart içki, kadınlar için haftada 14 standart içkidir.

Burada verilen sınırların anlamı şudur: Kişi bu sınırların üzerinde alkol kullanmaya başlarsa bedensel ve ruhsal açıdan zararlar görmeye başlayabilir. Ancak bu varsayım, daha düşük dozlarda kişinin herhangi bir zarar görmeyeceği, ya da daha yüksek dozlarda zararın kaçınılmaz olduğu anlamına gelmez.

Aşağıdaki tabloda kullanılan alkol miktarına göre risk düzeyi verilmiştir. Tablodaki değerler, haftada beş kez kullanım içindir.

RİSK                  ERKEK                                     KADIN

Düşük                 Günde 4 standart içkiye kadar   Günde 2 standart içkiye kadar
Orta (zararlı)       Günde 4 standart içkiden fazla   Günde 2 standart içkiden fazla
Yüksek (tehlikeli) Günde 6 standart içkiden fazla   Günde 4 standart içkiden fazla

Eğer bu sınırların üstünde içiyorsanız, o zaman sorunlu veya riskli alkol kullanımından söz edebiliriz. Böyle bir durumda alkolü kontrol etmeyi öğrenmeniz gerekmektedir. Alkolü kontrol etmeyi öğrenmek için kontrollü alkol kullanımı adı verilen yöntemlerden yararlanabilirsiniz. Ancak bunun bir uzman tarafından yapılması uygundur.

Alkol kullanımının sorun haline geldiğinin bir diğer göstergesi ise, alkolü durdurmakta zorluktur. Bir iki kadeh içme amacıyla oturup, ardından alkol kullanımınız devam ediyorsa, yani planladığınızdan daha fazla içiyorsanız, bu da önemli bir sorunun göstergesidir.

Bağımlılık zor bir hastalık! Alkolizm bir çöküş! Ama bağımlı olmadan önce yapabileceğiniz çok şey var…

0
No votes yet
Sizin değerlendirmeniz: Hiçbiri
© Yayım hakkı 2001 - 2016 One Global Economy Corporation